SN/K 199 Klassifikasjon av avfall

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Komiteen var ansvarlig for utvikling og utgivelse av Norsk Standard:

- NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall

Standarden er også oversatt til engelsk.

Ønsker du mer informasjon om standarden, ta kontakt med undertegnede Javad Sunde Fahadi, jsf@standard.no.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)