SN/K 259  Tilgjengelige reiselivsmål

Både internasjonalt og i Norge er det stor oppmerksomhet på tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette skyldes ikke minst at reiselivsnæringen ser et voksende marked. Undersøkelser viser at nærmere 40 millioner av Europas befolkning har en eller annen funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging ved reiser.

Standard Norge fastsatte i 2008 standarden NS 11010 som stiller krav til tilgjengelighet for reiselivsmål.

Standarden er nå revidert og tittelen er endret til Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger. Den reviderte utgaven av standarden ble fastsatt i januar 2011. Standarden er beregnet til bruk ved registrering av tilgjengelighet i eksisterende virksomheter og ikke som grunnlag for prosjektering av nye bygg.

Endringer i denne reviderte utgaven av NS 11010 i forhold til 1. utgave er gjort av følgende årsaker:

  • Standarden skal bidra til at virksomhetene gjennomfører et minimum av prioriterte krav for de fire kategorier funksjonsnedsettelse: bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og astmatikere/allergikere.
  • Standarden skal være hensiktsmessig som grunnlag for NHO Reiselivs kvalitetssikringssystem for overnattingsbedrifter.
  • Standarden skal kunne brukes som et selvstendig verktøy for å kartlegge tilgjengelighet i eksisterende reiselivsmål uavhengig av en merkeordning. Av den grunn er standardens tittel endret.  

Komitéleder:

Aina Olsen, Deltasenteret

Faglig ansvarlig:

Rudolph Brynn (rbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)