SN/K 271 Kontrakter skogfaglige tjenester

Ny standard for skogsdrift
Standard Norge opprettet våren 2007 en komité som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til standardkontrakt for skogsdrift.

Standarden med tilhørende avtaleblankett trådte i kraft 1. januar 2010, og betegnelsen på den ferdige standarden er NS 8432 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skogsdrift.

Arbeidet i komiteen er derfor avsluttet.

Komiteen
Komiteen som har utarbeidet NS 8432 bestod av følgende personer:

• Øystein Dale, Norsk institutt for skog og landskap, komitéleder
• Kristin H. Høyland, Energibedriftenes landsforening
• Rolf Jørn Karlsen, Fellesforbundet
• Ole Randin Klokkerengen, Krogsrud Sag
• Thomas Kollerød, Maskinentreprenørenes Forbund
• Einar Østhassel, Maskinentreprenørenes Forbund
• Johannes Bergum, Norges Skogeierforbund
• Mikael Løken, Norges Skogeierforbund
• Erling Bergsaker, Norskog
• Trond Svanøe-Hafstad, Statsskog Borregaard
• Andreas Råheim, Valdres Skogavvirkning
• Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær 

Komitéleder:

Øystein Dale, Norsk institutt for skog og landskap

Faglig ansvarlig:

Hilde M. Larmerud (hla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)