SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester

Komiteen følger arbeidet i CEN og ISO knyttet til energiledelse og tilhørende tjenester. Aktuelle komiteer er bl.a:

  • CEN/CLC Sector Forum Energy Management (SFEM)
  • CEN/CLC JWG 1 Energy Audits
  • CEN/CLC JWG 2 Guarantees of origin and Energy certificates
  • CEN/CLC JWG 3 Energy management and related services
  • CEN/CLC JWG 4 Energy Efficiency and Savings Calculations
  • ISO/TC 301 Energy management and energy saving

 (ISO /TC 301 er en sammenslåing av ISO/TC 242 og ISO/TC 257)

Komiteen skal løpende vurdere behovet og bidra faglig i arbeidet med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter energiledelse og tilhørende tjenester. I tillegg vil komiteen gi faglig støtte norske eksperters deltagelse i standardiseringsarbeidet og følge annet internasjonalt arbeid med relevans til energiledelse og tilhørende tjenester.

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN og ISO samt behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt.

Komiteen er ansvarlig for bl.a. NS-EN ISO 50001 for energiledelse, NS-EN 16231 for benchmaring av energieffektivitet og NS-EN 15900 for energitjenester. Ytterligere standarder er under utarbeidelse.

Figuren nedenfor viser relasjoner mellom standardene innen energiledelse i NS-EN ISO 50000-serien:

Figur over standarder for energi

Komitéleder:

Hans Even Helgerud, Norsk Energi

Faglig ansvarlig:

Jens O. Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)