SN/K 411/AG 2 Bygningselementer - NS 3420 Del BE

Komiteen gjorde en omfattende fagrevisjon av 2008 versjonen av standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BE: Byningselementer. Den ble fastsatt 1. september 2011.

Standarden har siden blitt utgitt i sin helhet pga. redaksjonelle endringer i 2013 og 2014.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Fadler (mfa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)