SN/K 411/AG 3 NS 3420-BN Elektrotekniske systemer

Komiteen har utviklet den nye standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BN: Elektrotekniske systemer. Den ble fastsatt 1. september 2012.

Har du innspill til revisjonsarbeid eller eventuelt ønsker mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Knut Løe (klo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)