SN/K 504 Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur

Komiteens mandat er:

Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 9417:2012 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon.
I revisjonen skal følgende vurderes: 

  • behov for data for fiskevelferd/fiskehelse,
  • ny teknologi og driftsformer inkludert miljømålinger,
  • tilrettelegging for digitalisering,
  • krav til også andre arter,
  • behov for termer internasjonalt (ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture).

Komiteen skal også vurdere underveis i revisjonsarbeidet om arbeidet skal føre til en eller flere standarder.

Komiteen skal vurdere informasjonstiltak underveis i arbeidet for forankring og innspill fra hele verdikjeden.

Komiteen kan også foreslå oppstart av annet standardiseringsarbeid.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelle nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitéleder:

Stein Halstensen

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)