SN/K 521 Grunnvannsbrønner til vann- og energiforsyning

Komiteen ble opprettet i 2010 med mandat for å utarbeide en ny Norsk Standard for grunnvannsbrønner til bruk som vann- og energiforsyning. Standarden, NS 3056 Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål, ble utgitt i 2012.

Komiteen er for tiden ikke aktiv.

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)