SN/K 533 Kulturminner - tap og skade

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Komiteen hadde ansvar for utvikling og utgivelse av følgende Norsk Standard:

NS 9450:2012 Automatisk fredete, arkeologiske kulturminner og skipsfunn - Krav til registrering av tilstand

NS 9450:2012 (standard.no)

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med Britt G. Brevik.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)