SN/K 575 Sjøfryst filet

Denne komiteen er ikke aktiv lenger. 

Komiteen ble ferdig med standarden NS 9444 Fisk og fiskeprodukter - Norsk sjøfryst filet av hvitfisk - Krav til kvalitet, i 2018. Standarden angir krav til produksjon, kvalitet og dokumentasjon av norsk sjøfryst filet av hvitfisk i fartøyer med ombordproduksjon. Den omfatter filet av hvitfisk med og uten bein, med og uten skinn og med forskjellige skjæremønstere. Standarden gjelder fra fangst av fisken til ferdig lossing av fileten. NS 9444 er utgitt både på norsk og engelsk.

Komiteen hadde følgende mandat da den ble opprettet i oktober 2017:

"Komiteen skal utarbeide Norsk Standard for kvalitet på sjøfryst filet av hvitfisk. Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på to år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

 

For spørsmål om standarden, ta kontakt med Hilde Aarefjord, haa@standard.no

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)