Guide

En guide er et informativt dokument som gir informasjon om standardiseringsprinsipper, policy og veiledning til de som skal utarbeide standarder.

Det kan handle om å gi teknisk eller administrativ informasjon om organisering av standardiseringsarbeid eller om å gi veiledning om hvordan man skal/bør forholde seg til ulike temaer som for eksempel forbruker- eller miljøhensyn.

Sist oppdatert: 2021-09-13