Tre personer på møterom

Jobb hos oss

Når du jobber med standardisering, kommer du i kontakt med ulike ekspert- og fagmiljøer. Du opplever hvordan forskningsresultater kommer til praktisk nytte gjennom nye løsninger og du blir oppdatert om teknologiske nyvinninger.

Akkurat nå har vi flere ledige stillinger.

Konsernet Standard Norge er totalleverandør innenfor standardisering og dekker alt fra utvikling til salg av standarder og tilleggsprodukter. Konsernet består av standardiseringsorganisasjonen Standard Norge, salgsselskapet Standard Online AS og IT-selskapet Standards Digital AS. Til sammen er vi 100 ansatte. 

Gjennom standardisering samarbeider vi nært med næringsliv og offentlig sektor for å spre kunnskap, sikre trygghet og lønnsomhet og bidra til nyskapende og bærekraftige løsninger.

Standard Norge er en kunnskapsorganisasjon og vi har både spesialister og generalister blant medarbeiderne våre. I tiden som kommer, skal vi ansette flere nye medarbeidere.

Standard Norge

70 av konsernets ansatte jobber i standardiseringsorganisasjonen Standard Norge. Vi lager standarder innenfor de fleste områder og har stor aktivitet både innenfor bygg, anlegg og eiendom, olje- og gassindustri, kvalitet, miljø, klima og energi, fiskeri- og akvakultur, sikkerhet, helse og informasjonsteknologi.

Vi er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon og holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo. Vi har gode personalordninger og et godt arbeidsmiljø. 

Standard Online

Salgsselskapet Standard Online er den største leverandøren av standarder og tilhørende produkter, som kurs og rådgivning, til norsk næringsliv og det norske samfunnet generelt. Standard Online er den delen av konsernet som har hovedkontakten med sluttbrukerne. Standard Online har 23 ansatte.

Standards Digital

IT-selskapet Standards Digital startet sin virksomhet 1. januar 2018. Vi tilbyr IT-løsninger skreddersydd for standardiseringsvirksomhet.

Standarder

En standard er en felles oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Samfunnet vårt er bygget på standarder, og med dem gjør vi hverdagen enklere. Det finnes standarder for alt fra bankkort og dører til datasikkerhet og ledelse. Standarder utvikles ved at private og offentlige aktører møtes og blir enige om innholdet. 

 

Det er ikke standard å jobbe i Standard Norge

 Bjørn Brunstad i framtidsby    Inger Jakobsen

Vi vet lite om framtiden.

Men vi vet at den er bygget på standarder.

Det er nesten umulig å spå framtiden. Men bare nesten. Hos Standard Norge jobber Bjørn med akkurat dette. Hans oppgave er å finne ut hva framtidens byer trenger, og utvikle standarder som oppfyller disse behovene. 

 

Når høydeskrekken blir nyttig

Det er ikke standard å jobbe i Standard Norge. Det fikk Inger lære da hun begynte her, og hennes første oppdrag var å utvikle en standard for sikring av høydearbeid. Inger hadde høydeskrekk. Men det viste seg å være en stor fordel for prosjektet, for høydeskrekken hjalp henne til å se løsninger som andre kanskje ikke så.

  #SettStandarden

Sist oppdatert: 2019-02-28