Medlemskap

Standard Norge er en medlemsbasert og uavhengig organisasjon for standardisering. Vi har medlemmer som representerer næringsliv, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskning og akademia og ulike interesseorganisasjoner (NGOer).

Medlemmer

Medlemmene deles inn i tre grupper avhengig av hvilken interessentgruppering de tilhører*. Hvert medlem har én representant og 1 stemme ved årsmøter.

Gruppe 1:

 • Ideelle organisasjoner/Frivillige organisasjoner/NGOer

Gruppe 2:

 • Forbrukerorganisasjoner
 • Forskningsinstitutter
 • Universiteter og høyskoler

Gruppe 3:

 • Arbeidstakerorganisasjoner
 • Myndigheter
 • Næringsliv/Næringsorganisasjoner

Medlemsfordeler

Standard Norge tilbyr følgende fordeler ved å være medlem:

Organisasjon

 • Møte- og stemmerett i årsmøtet og sakene som behandles.
 • Mulighet til å foreslå medlemmer til styret.
 • Mulighet til å påvirke Standard Norges strategi.
 • Mulighet for å inngå samarbeidsavtaler; avtale om strategisk samarbeid mellom Standard Norge og virksomheten/organisasjonen.
 • Fortrinn som medlem i styret og i sektorstyrer.

Produkter

 • 15 % rabatt på kurs.
 • Gapanalyse i forbindelse med innføring av ledelsessystemstandarder.
 • Webinar om fordelene ved sertifisering i forhold til de ulike ledelsessystemstandardene.
 • Opplæring i standardisering internt i egen virksomhet.
 • Mulighet for synliggjøring gjennom informasjonsmateriell produsert av Standard Norge (suksesshistorier, pressemeldinger etc.).
 • Medlemsmøter (fysiske og digitale) om aktuelle temaer.

Bli medlem!

Er du interessert i å bli medlem av Standard Norge kan du svare på vårt skjema for innmelding

Spørsmål vedrørende medlemskap, innmelding eller kontingent kan rettes til rådgiver Kjartan Hverven.

 

(* I henhold til registrering i Brønnøysundregisteret)

Innmelding

Person som signere et dokument

For å bli medlem av Standard Norge, vennligst følg lenken og fyll ut innmeldingsskjema.

Sist oppdatert: 2022-03-16