Medlemskap

Standard Norge er en medlemsbasert og uavhengig organisasjon for standardisering. Vi har medlemmer som representerer næringsliv, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskning og akademia og ulike interesseorganisasjoner (NGOer).

Medlemmer

Medlemmene deles inn i tre grupper avhengig av hvilken interessentgruppering de tilhører*. Hvert medlem har én representant og 1 stemme ved årsmøter.

Gruppe 1:

 • Ideelle organisasjoner/Frivillige organisasjoner/NGOer

Gruppe 2:

 • Forbrukerorganisasjoner
 • Forskningsinstitutter
 • Universiteter og høyskoler

Gruppe 3:

 • Arbeidstakerorganisasjoner
 • Myndigheter
 • Næringsliv/Næringsorganisasjoner

Medlemsfordeler

Standard Norge tilbyr følgende fordeler ved å være medlem:

Organisasjon

 • Møte- og stemmerett i årsmøtet og sakene som behandles.
 • Mulighet til å foreslå medlemmer til styret.
 • Mulighet til å påvirke Standard Norges strategi.
 • Mulighet for å inngå samarbeidsavtaler; avtale om strategisk samarbeid mellom Standard Norge og virksomheten/organisasjonen.
 • Fortrinn som medlem i styret og i sektorstyrer.

Produkter

 • 15 % rabatt på kurs.
 • Gapanalyse i forbindelse med innføring av ledelsessystemstandarder.
 • Webinar om fordelene ved sertifisering i forhold til de ulike ledelsessystemstandardene.
 • Opplæring i standardisering internt i egen virksomhet.
 • Mulighet for synliggjøring gjennom informasjonsmateriell produsert av Standard Norge (suksesshistorier, pressemeldinger etc.).
 • Medlemsmøter (fysiske og digitale) om aktuelle temaer.

Mer informasjon?

Spørsmål vedrørende medlemskap, innmelding,  og/eller kontingent kan rettes til kommunikasjonssjef Marit Sæter, telefon: 970 27 956, eller lederassistent Mette Wiken, telefon: 906 68 342.

 

(* I henhold til registrering i Brønnøysundregisteret)

Sist oppdatert: 2021-12-14