Medlemskontingent

Medlemmene betaler en årlig kontingent avhengig av virksomhetens størrelse. Satsene er følgende: 

Klasse Organisasjon 1) Bedrift 2) Antall repr. Kontingent
(per år)
1 Inntil 20 medl. Inntil 20 ansatte 1 kr 5 750,-
2 21-200 medl. 21-200 ansatte 2 kr 11 500,-
3 201-1 000 medl. 201-1 000 ansatte 3 kr 23 000,-
4 Over 1 000 medl. Over 1 000 ansatte 4 kr 46 000,-

1)  Organisasjonsmedlemskap gjelder for organisasjonen som sådan. Medlemskapet er knyttet til organisasjonsnummeret. Enkeltmedlemmer (med eget org. nummer) i en større organisasjon må tegne eget medlemskap om de ønsker å være medlem i Standard Norge.

Ideelle organisasjoner (jf. Brønnøysundregistrene) plasseres i klasse 1 uansett størrelse.

2)  Selskap/konsern med flere juridiske enheter betaler kontingent for hver juridisk enhet i henhold til antall ansatte i den respektive enhet.

En avdeling/seksjon i et selskap/bedrift kan ikke tegne eget medlemskap. Medlemskapet må i så fall tegnes i morselskapets navn og med tilhørende org. nummer.

Sist oppdatert: 2016-05-27