Standarder for dekontaminerings- og steriliseringsmiljø

En kvalitetsmessig god dekontamineringsprosess er en forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte, både for pasienter og personalet.

Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Det finnes en rekke standarder som setter kvalitetskrav til utstyret som brukes for dekontaminering/sterilisering. I tillegg finnes det standarder som setter krav til prosess og validering.

Et dekontaminerings- og steriliseringsmiljø bør ha standarder innenfor følgende områder:

Validering

 • NS-EN ISO 17665-1 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr
 • NS-EN ISO 14937 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Generelle krav til karakterisering av et steriliserende agens samt utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr
 • NS-EN ISO 17664 Behandling av helsetjenesteprodukter - Informasjon som skal gis av produsenten av det medisinske utstyret for behandling av medisinsk utstyr

Sterilisatorer

 • NS-EN 285 Sterilisering - Vanndampsterilisatorer - Store sterilisatorer

Vaskdesinfeksjon

NS-EN ISO 15883 del 1-7- Vaskedekontaminatorer:

 • Del 1: Generelle krav, termer, definisjoner og prøvinger
 • Del 2: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for kirurgiske instrumenter, anestesiutstyr, kar, redskaper, glasstøy, osv.
 • Del 3: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer til bekken, urinflasker og lignende
 • Del 4: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop
 • Del 6: Krav og prøving for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr og utstyr for helsestell
 • Del 7: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk termolabilt medisinsk utstyr og helseutstyr

Kjemiske indikatorer

 • NS-EN 867-5 Ikke-biologiske indikatorer til bruk i sterilisatorer - Del 5: Spesifikasjon for indikatorsystemer og prosessutfordringsanordninger til funksjonsprøving i små sterilisatorer type B og type S
 • NS-EN ISO 11140-4 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indikatorer - Del 4: Klasse 2-indikatorer som alternativ til Bowie- og Dick-prøving for avdekking av damppenetrasjon

Biologiske indikatorer 

NS-EN ISO 11138 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer:

 • Del 1: Generelle krav
 • Del 3: Biologiske indikatorer for fuktige varmesteriliseringsprosesser
 • Del 4: Biologiske indikatorer for tørre varmesteriliseringsprosesser
 • Del 5: Biologiske indikatorer for steriliseringsprosesser med lavtemperaturdamp og formaldehyd

Pakkemateriale

NS-EN ISO 11607 Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr:

 • Del 1: Krav til materialer, sterile barrieresystemer og emballasjesystemer
 • Del 2: Valideringskrav til formgiving, forsegling og sammensetting

Sist oppdatert: 2020-10-21

NOK 828,00 (eks. mva)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 17665-1:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Generelle krav til karakterisering av et steriliserende agens samt utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 14937:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Behandling av helsetjenesteprodukter — Informasjon som skal gis av produsenten av det medisinske utstyret for behandling av medisinsk utstyr (ISO 17664:2017)

SpråkEngelskUtgave: 2017-12 (2018-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 285:2015

Standard

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Sterilisering — Vanndampsterilisatorer — Store sterilisatorer

SpråkEngelskUtgave: 2015-12 (2016-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Vaskedekontaminatorer - Del 1: Generelle krav, termer, definisjoner og prøvinger (ISO 15883-1:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vaskedekontaminatorer - Del 2: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for kirurgiske instrumenter, anestesiutstyr, kar, redskaper, glasstøy osv (ISO 15883-2:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vaskedekontaminatorer - Del 3: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer til bekken, urinflasker og lignende (ISO 15883-3:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Vaskedekontaminatorer - Del 4: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop (ISO 15883-4:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Vaskedekontaminatorer - Del 6: Krav og prøving for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr og utstyr for helsestell (ISO 15883-6:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Vaskedekontaminatorer - Del 7: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk termolabilt medisinsk utstyr og helseutstyr (ISO 15883-7:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 867-5:2001

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Ikke-biologiske indikatorer til bruk i sterilisatorer — Del 5: Spesifikasjon for indikatorsystemer og prosessutfordringsanordninger til funksjonsprøving i små sterilisatorer type B og type S

SpråkEngelskUtgave: 2001-08 (2001-12-06) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indikatorer - Del 4: Klasse 2-indikatorer som alternativ til Bowie- og Dick-prøving for avdekking av damppenetrasjon (ISO 11140-4:2007)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 1: Generelle krav (ISO 11138-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 3: Biologiske indikatorer for fuktige varmesteriliseringsprosesser (ISO 11138-3:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 4: Biologiske indikatorer for tørre varmesteriliseringsprosesser (ISO 11138-4:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 5: Biologiske indikatorer for steriliseringsprosesser med lavtemperaturdamp og formaldehyd (ISO 11138-5:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr — Del 1: Krav til materialer, sterile barrieresystemer og emballasjesystemer (ISO 11607-1:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2020-01 (2020-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr — Del 2: Valideringskrav til formgiving, forsegling og sammensetting (ISO 11607-2:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2020-01 (2020-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang