Forbrukerblanketter

Byggblankettene nedenfor er særskilt tilpasset til forbrukerforhold, jf. bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven.

Virksomheter og andre som ønsker å abonnere på disse eller andre blanketter, relatere dem til prosjekter eller annen utvidet funksjonalitet, kan kjøpe blankettene som er opplistet på bunnen av denne siden.

Når skal de ulike forbrukerblankettene brukes?

Her får du oversikt over når de ulike forbrukerblankettene skal brukes, basert på om det er ny bolig, eksisterende bolig, om forbruker har tomt eller ikke, med mer.

Når skal de ulike forbrukerblankettene brukes.

Last ned oversikten over når de ulike forbrukerblankettene skal brukes (PDF)

 

Ny bolig: Forbruker har tomt

Byggblankett 3425

Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt

Byggblankett 3425 skal brukes i kontrakter der entreprenøren påtar seg det hovedsakelige av både prosjektering og oppføring av bolig eller fritidsbolig på en tomt som forbrukeren disponerer. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3426 A

Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.

Byggblankett 3426 A skal brukes i kontrakter der entreprenøren påtar seg arbeid i forbindelse med oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Arbeidet som omfattes er grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A skal brukes i kontrakter som gjelder mindre byggearbeider, der vederlaget er på mindre enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 B. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3426 B

Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag over 2 G.

Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der entreprenøren påtar seg arbeid i forbindelse med oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Arbeidet som omfattes er grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3404

Forbrukerkjøpsloven - Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Kontrakten skal brukes i kontrakter mellom forbruker og selger om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger.

 

Ny bolig: Forbruker har ikke tomt

Byggblankett 3427

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført

Byggblankett 3427 skal brukes i forbrukerforhold om rett til tomt med ny bolig, dersom det arbeidet som selgeren skal utføre ikke er fullført når kontrakten inngås. Kontrakten kan gjelde selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3428

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført

Byggblankett 3428 skal brukes i forbrukerforhold om rett til tomt med ny bolig, dersom det arbeidet som selgeren skal utføre er fullført når kontrakten inngås. Kontrakten kan gjelde selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag. Kontrakten er tilpasset avhendingslova.

Byggblankett 3429 A

Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig

Byggblankett 3429 A skal brukes når en forbruker erverver rett til en tomt, ved kjøp eller tomtefeste, med klausul at selger eller bortfester av tomten senere skal oppføre en bolig eller fritidsbolig på tomten. Denne kontrakten skal også brukes selv om overføringen av retten til tomten blir overført fra tredjemann, under forutsetning av at den entreprenøren som senere skal utføre byggearbeidene på tomten hadde rett til å disponere over tomten ved kontraktsinngåelsen. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

Byggblankett 3429 B

Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

Byggblankett 3429 B skal brukes i den senere byggekontrakten, når man tidligere har brukt Byggblankett 3429 A mellom partene. De to avtalene anses som ett kontraktsforhold i forhold til bustadoppføringslova. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

 

Eksisterende bolig

Byggblankett 3501

Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 2 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på 2 G eller mer.

Byggblankett 3502

Håndverkertjenesteloven - Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre en 2 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig, herunder fritidsbolig. Forutsetningen er at det avtalte vederlaget er på mindre enn 2 G.

 

Overtakelse

Byggblankett 8430 C

Overtakelse av bygg og anlegg – innkallingsbrev

Dette er et innkallingsbrev som brukes ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 D

Overtakelse av bygg og anlegg – overtakelsesprotokoll

Dette er en overtakelsesprotokoll som fylles ut ved overtakelse av bolig.

Byggblankett 8430 E

Overtakelse av bygg og anlegg – mangelliste

Dette er en mangelliste som brukes ved overtakelse av bolig dersom den har mangler.

 

For mer informasjon:

Salg og support

Kundestøtte

Telefon: +47 67 83 87 00

Åpningstider telefon: man-fre 8-16 (support 8-12)

NOK 369,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova –Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Bustadoppføringslova – Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Avhendingslova - Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført.

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Forbrukerkjøpsloven – Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 2 G

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Innkallingsbrev - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang

NOK 369,00 (eks. mva)

Mangelliste - Forbrukerforhold

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang